Wystawa: Portrety pisarzy i poetów

7 marca 2013 r. o godz. 1200 w Sali Muzeum UMCS odbył się wernisaż grafik Zbigniewa Jóźwika „Portrety pisarzy i poetów”. Wystawę uroczyście zainaugurował Prorektor UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Ryszard Dębicki.

Zgromadzonym gościom zaprezentowane zostały 24 grafiki – linoryty przedstawiające pisarzy i poetów polskich i obcych. Tak nazwany cykl jest traktowany przez autora jako zbiór otwarty.

Plastyczna podobizna wybranej osoby, mająca wyrazić jej charakterystyczne cechy psychofizyczne to przede wszystkim portret. Zbigniew Jóźwik zestawia w jednym linorycie portret pisarza i rośliny. W wielu pracach kryje się zagadka. Znaczeniotwórcza siła przenośni w linorytach Zbigniewa Jóźwika jest, jak podkreśla we wstępie do Katalogu prof. Alina Aleksandrowicz, elementem wyróżniającym, oryginalnym, zdolnym zafascynować odbiorcę. Prace urzekają liryczną metaforyką, niebanalnością skojarzeń i wielością odkrywanych sensów.

Zbigniew Jóźwik, przyrodnik i artysta grafik, bibliofil i polarnik, jak o sobie mówi „nauczyciel akademicki w stanie twórczego spoczynku”, urodził się w Opolu Lubelskim w 1937 roku. Swoją działalność naukową i dydaktyczną związał z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. W twórczości artystycznej grafika wyraźnie widać wpływ zainteresowań naukowych. Swoją twórczość eksponował na ponad 80 wystawach indywidualnych i wielu zbiorowych w kraju i za granicą. Jest współzałożycielem i członkiem honorowym Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, inicjatorem działalności Galerii „Ekslibris” w Lublinie i Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego. Członek wielu związków twórczych, m.in. Polskiego Towarzystwa Bibliofilów w Warszawie, Deutsche Exlibris Gesellschaft, Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki. Prace Zbigniewa Jóźwika znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych i gabinetach rycin w kraju i za granicą. Również w zbiorach Muzeum UMCS zgromadzono ponad 200 prac Zbigniewa Jóźwika. Są to małe formy graficzne – ekslibrisy w otwartym wciąż cyklu „Ludzie UMCS”.

Wystawa grafik Zbigniewa Jóźwika „Portrety pisarzy i poetów” dostępna będzie w Muzeum UMCS przez cały marzec 2013 r.

    Aktualności