Wykorzystanie badań geograficznych w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzenny

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Komitet Nauk Geograficznych PAN i Polskie Towarzystwo Geograficzne oddział lubelski, w dniach 18-19 listopada br. zorganizowali Ogólnopolską Konferencję „Wykorzystanie badań geograficznych w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym”. Wydarzenie zostało wpisane do programu obchodów Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Fot. Katarzyna Link

W uroczystym otwarciu konferencji uczestniczyli m.in.: Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, prof. Ryszard Dębicki - Prorektor UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, prof. Andrzej Kostrzewski - Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN i prof. Marian Harasimiuk - wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji.

Podczas sesji poruszono m.in. następujące zagadnienia: „Budowanie systemu obsługi procesu komercjalizacji wyników badań w UMCS” (prof. Ryszard Dębicki, Prorektor UMCS i dr Dagmara Kociuba, Koordynator Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS), „Ocena zastosowań wyników badań geograficznych i ich potencjał komercjalizacji - analiza wyników ankiet jednostek geograficznych” (prof. Marian Harasimiuk, dr Grzegorz Janicki, dr Bogusława Baran-Zgłobicka, UMCS), czy „Badania geograficzne w zarządzaniu środowiskiem Svalbardu” (prof. Wiesław Ziaja, UJ).

Celem konferencji było zwrócenie uwagi środowiska naukowego na problemy aplikacji badań geograficznych oraz komercjalizacji ich wyników.

W ramach wydarzenia odbyła się również dyskusja nad problemem upraktycznienia zawodu geografa oraz zmian w profilu zawodowym absolwenta studiów geograficznych.
 
 
 

    Aktualności