Wykład: Simulating waves in the Sun using well-balanced high-order finite order methods

16 czerwca 2011 r. w Instytucie Fizyki obył się wykład prof. Siddhartha Mishra pt. „Simulating waves in the Sun using well-balanced high-order finie order methods”, który odnosił się do zagadnień dotyczących struktury fali, równań MHD oraz hipotez Riemanna.

'

    Aktualności

    Data dodania
    17 czerwca 2011