"Wspominając ludzi 'Kultury'. Jerzy Giedroyc i Wojciech Sikora" - spotkanie

11 maja br. w Wirydarzu Centrum Kultury w Lublinie odbyło się spotkanie pt. "Wspominając ludzi 'Kultury'. Jerzy Giedroyc i Wojciech Sikora", poświęcone zmarłemu rok temu Wojciechowi Sikorze, prezesowi Stowarzyszenia Instytut Literacki i Fundacji Kultury Paryskiej.

O bohaterach wieczoru mówili: prof. Rafał Habielski, red. Piotr Kłoczowski, prof. Zdzisław Kudelski, red. Stanisław Mancewicz, prof. Piotr Mitzner, prof. Jan Pomorski oraz Andrzej Peciak, spotkanie poprowadziła prof. Iwona Hofman. Zwracano uwagę na wyjątkowość postaci Wojciecha Sikory, jego niezwykłe zaangażowanie w rozwój Instytutu Literackiego oraz popularyzację dorobku paryskiej "Kultury". Wspominano jego początki współpracy z Jerzym Giedroyciem oraz pomoc, jaką służył przybywającym z kraju naukowcom i wydawcom niezależnych, podziemnych pism. Wskazywano również na ogromną rolę, jaką odegrał w uporządkowaniu archiwum Instytutu Literackiego i wprowadzeniu go do wirtualnej rzeczywistości, inicjując powstanie portalu kulturaparyska.com.

Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS wydała, z okazji spotkania, okolicznościową publikację - artykuł Wojciecha Sikory "Jerzy Giedroyc. In memoriam".

Organizatorzy spotkania: Instytut Literacki Kultura, Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS oraz Księgarnia Dosłowna - Centrum Kultury w Lublinie.


WOJCIECH SIKORA (ur. 16 kwietnia 1956 r. w Krakowie, zm. 4 sierpnia 2022 r. w Paryżu) – publicysta (ps. Adam Konar), prezes Stowarzyszenia Instytut Literacki (2010-2019) i Fundacji Kultury Paryskiej (2013-2022). Działacz opozycji demokratycznej w Polsce w latach 70. Współpracownik Studenckiego Komitetu Solidarności, KSS „KOR” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 1982-1989 działacz organizacji emigracyjnych w Paryżu, m.in. współpracownik paryskiej „Kultury”, Biura Solidarności, „Kontaktu”, RFI i RWE. Przedstawiciel krakowskiego podziemnego pisma „Arka”.

W latach 1983-1989 był europejskim przedstawicielem australijskiej Fundacji POLCUL (Polska Fundacja Kultury), w latach 1987-2002 był sekretarzem Funduszu Pomocy Niezależnej Nauce i Literaturze Polskiej (Fonds d’Aide aux Lettres Polonaises Independantes) i współwłaścicielem Editions Aktis SARL (1989-1995). Dwa razy przyznano mu Nagrodę Przyjaźni i Współpracy „Kultury” (za rok 1992 i 1997). Autor artykułów i "Kroniki francuskiej" na łamach "Kultury".

W Instytucie Literackim pracował od 2000 r. Po śmierci Henryka Giedroycia w 2010 r. został prezesem Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura. Pełnił tę funkcję do maja 2019 r.

Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1995), Oficerskim (2008) i Komandorskim (2018) Orderu Odrodzenia Polski oraz w 2018 r. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Autorka tekstu: dr Agata Fijuth-Dudek
Fot. Klaudia Olender

    Aktualności

    Data dodania
    12 maja 2023