Współpraca ze Smoleńskim Uniwersytetem Państwowym

1-2 grudnia nasza uczelnia gościła delegację ze Smoleńska, podczas której Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz Rektor Smoleńskiego Uniwersytetu Państwowego prof. dr hab. Jewgenij Kodin podpisali ramową umowę o współpracy między uczelniami.

fot. Aneta Adamska

Współpraca naukowo-dydaktyczna pomiędzy UMCS a Uniwersytetem w Smoleńsku będzie obejmować: wymianę studencką i naukową w ramach pozyskanych funduszy stypendialnych, organizację szkól letnich, wspólne uczestnictwo w międzynarodowych programach naukowych i badawczych, pozyskiwanie grantów międzynarodowych, organizację konferencji, seminariów i sympozjów naukowych. Jej planowane rozpoczęcie to pierwsza połowa 2016 r.

W trakcie wizyty odbyło się także spotkanie prof. Jewgenija Kodina z Dziekanem Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Robertem Litwińskim oraz Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Irminą Wawrzyczek dotyczące współpracy z pracownikami Wydziału Humanistycznego, w szczególności z Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz Zakładu Lingwistyki Stosowanej. Studenci UMCS wzięli natomiast udział w spotkaniu informacyjnym oraz warsztatach z frazeologii we współczesnym języku rosyjskim, prowadzonych przez dr. Romana Bielutina.


Wizyta delegacji ze Smoleńska była współorganizowana przez Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie.

    Aktualności

    Autor
    Iryna Turianska-Wasilewska
    Data dodania
    7 grudnia 2015