Współpraca z Zakładami Azotowymi „Puławy”

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej będzie współpracował z puławskimi „Azotami”. Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte 21 czerwca br. w Puławach. Podpisali je: prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS, Marian Rybak, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty - Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz dr Zenon Pokojski, Członek Zarządu. W uroczystości uczestniczyli również: prof. dr hab. Ryszard Dębicki, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, prof. Cezary Możeński, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZA „Puławy”, a także Ryszard Bartczak, Dyrektor Pionu Personalnego.

Na mocy zawartego porozumienia Uczelnia i Zakład będą ze sobą współpracować w zakresie m.in.:

  • organizacji i prowadzenia studiów inżynierskich na kierunku „Chemia techniczna” w Puławach, a także studiów podyplomowych dla pracowników puławskich „Azotów”,
  • praktyk studenckich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
  • staży wakacyjnych dla najlepszych studentów UMCS,
  • realizacji prac dyplomowych i doktorskich, związanych z zakresem funkcjonowania Zakładu,
  • współpracy badawczej oraz związanej z komercjalizacją wyników badań naukowych,
  • utworzenia centrum kompetencji w zakresie upowszechniania zastosowania produktów Zakładu,
  • upowszechniania i promocji wspólnych przedsięwzięć.

 

    Aktualności