Współpraca UMCS z Kraśnikiem i Węgrami

23 marca 2013 r. w Kraśniku Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, Burmistrz Miasta Kraśnik Mirosław Włodarczyk oraz Burmistrz Hajdúböszörmény Attila Kiss podpisali porozumienie o współpracy realizowanej na płaszczyznach: edukacyjnej, szkoleniowo-naukowej, doradczej oraz kulturalno-sportowej.

Spotkanie połączono z uroczystą immatrykulacją słuchaczy studiów podyplomowych „Turystyka historyczna w społecznościach lokalnych”, które objął honorowym patronatem Ambasador Węgier - dr Ivan Gyurcsik.

Studia te nawiązują do historycznych tradycji współpracy polsko-węgierskiej w Kraśniku i idei dziedzictwa przyjaźni między narodami.

Po raz pierwszy na uczelni wyższej na Lubelszczyźnie w programie studiów przewidziano naukę języka węgierskiego. Wykłady dotyczyć będą między innymi walorów turystycznych i bogactwa cywilizacyjnego Węgier. Słuchacze w praktyczny sposób zdobędą kwalifikacje pilota wycieczek poznając unikalny rynek turystyczny zaprzyjaźnionego narodu. Wiele przedmiotów na studiach w Kraśniku zostało dostosowanych do pogłębiania specjalistycznej wiedzy o lokalnej historii i tradycji oraz doskonalenia metod promowania miejscowych atrakcji turystycznych. Stanowi to realizację idei kształtowania tożsamości małych Ojczyzn i podnoszenia ich jakości życia.

W spotkaniu w Kraśniku uczestniczyli także m.in.: prof. Barbara Hlibowicka-Węglarz, Prorektor UMCS ds. Kształcenia; prof. Robert Litwiński, Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS; prof. Dariusz Słapek, Dyrektor Instytutu Historii UMCS; prof. Ryszard Szczygieł z Zakładu Historii Polski Średniowiecznej, a także prof. Grzegorz Jawor Kierownik studiów podyplomowych.

    Aktualności

    Data dodania
    25 marca 2013