Współpraca UMCS i TVP

UMCS będzie współpracować z Oddziałem Terenowym TVP w Lublinie. 25 czerwca 2013 r. Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski i Dyrektor TVP S.A. Oddział w Lublinie, dr Tomasz Rakowski podpisali porozumienie w tej sprawie.

Przewiduje ono:

  • realizację wspólnych projektów multimedialnych, służących rozwojowi Lublina i województwa lubelskiego, wpisujących się w misję Telewizji Publicznej oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (w tym organizację wspólnych przedsięwzięć, warsztatów medialnych i artystycznych, wykładów, debat, pokazów oraz koncertów),
  • stworzenie wspólnej redakcji w ramach Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS (produkcję programów telewizyjnych, emitowanych na antenie TVP, związanych z tematyką szkolnictwa wyższego i życia studenckiego, promujących rozwój nauki, kultury i sztuki oraz kształtujących postawy obywatelskie),
  • realizację projektów o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym, praktyk dziennikarskich oraz staży,
  • rozwój wzajemnych kontaktów międzynarodowych i współpracę w dziedzinie nauki, kultury i edukacji, a także sportu, działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Podpisanie porozumienia odbyło się podczas konferencji w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS pt. „Rola Oddziałów Terenowych TVP S.A. w rozwoju społeczeństwa informacyjnego”, organizowanej przez TVP i UMCS. Wzięli w niej udział m.in. prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS, prof. sztuk muz. Urszula Bobryk, Prorektor ds. Studenckich, Marek Pasiuta - Dyrektor Ośrodka Programów Regionalnych TVP S.A., Wiesław Łodzikowski - Dyrektor Ośrodka TVP Technologie, dr Katarzyna Mieczkowska-Czerniak, Z-ca Prezydenta Miasta Lublin oraz medioznawcy, przedstawiciele środowiska naukowego, Władz Wojewódzkich i Samorządowych oraz Rady Programowej TVP Lublin.

Podczas konferencji odbyła się debata, zatytułowana: „Media publiczne a lokalność” z udziałem m.in. Władz Rektorskich, Dyrektorów TVP, a także prof. dr hab. Iwony Hofman i prof. dra hab. Pawła Mikołajczaka z UMCS oraz prof dra hab. Jacka Dąbały i prof. dra hab. Karola Klauzy z KUL.

W lipcu br. wraz z zakończeniem procesu cyfryzacji zakończy się „rewolucja technologiczna” w TVP. Jesienią ma ruszyć oddzielny kanał TVP 3 Regiony - przeznaczony tylko dla ośrodków regionalnych Telewizji Polskiej. Dla Lubelskiego Oddziału oznacza to m.in. wydłużenie własnego czasu antenowego.

    Aktualności

    Data dodania
    26 czerwca 2013