Współpraca UMCS, Fundacji im. Lesława A. Pagi i Miasta Lublin w zakresie aktywizacji zawodowej Ukrainek

29 kwietnia w przestrzeni coworkingowej Stołówki Akademickiej „Trójka” odbyło się spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Urzędu Miasta Lublin oraz Fundacji im. Lesława A. Pagi. Dotyczyło dyskusji nad pomysłami dotyczącymi wspólnej realizacji projektów w zakresie wsparcia i aktywizacji zawodowej Ukrainek na polskim rynku pracy.

Omówiono dotychczasowe działania wspierające uchodźców z Ukrainy podjęte przez każdą z instytucji oraz nakreślono obszary problemowe (takie jak m.in. zmieniająca się sytuacja geopolityczna i wynikająca z niej tymczasowość, bariery językowe i psychologiczne, sytuacja życiowa poszczególnych osób, profile grup społecznych Ukraińców przebywających w Polsce, różnice międzykulturowe itd.). Przedstawiono pomysły dotyczące wsparcia w zakresie rozwoju osobistego (warsztaty psychologiczne, kształtowanie kompetencji miękkich, nauka języka) oraz aktywizacji zawodowej Ukrainek w Polsce, zwłaszcza w Lublinie i na Lubelszczyźnie.

W spotkaniu udział wzięli: prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, Monika Król – zastępczyni dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, Honorata Kępowicz-Olszówka – kierowniczka Referatu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, Wiktoria Herun – kierowniczka Referatu Wspierania Akademickości Urzędu Miasta Lublin, dr Alina Czarnacka – pełnomocniczka rektora UMCS ds. pomocy obywatelom Ukrainy, Aneta Adamska – rzecznik prasowy UMCS, Barbara Uljasz – kierowniczka Biura Promocji i Popularyzacji Nauki z Centrum Promocji UMCS i przedstawiciele Fundacji im. Lesława A. Pagi: prezeska Ewa Paga, i członkowie Zarządu Fundacji: Paulina Paga, Marta Płowiec i Tomasz Kaczmarczyk oraz przedstawiciele strony ukraińskiej – prof. Olena Syzonenko z Politechniki Czernichowskiej (stypendystka Rektora UMCS) i Eugeniusz Komarnicki, współpracownik Fundacji L.A. Pagi. Zdalnie z uczestnikami spotkania połączyła się Wiktoria Lewandowska z Fundacji Moja Firma z Warszawy, zajmującej się m.in. aktywizacją zawodową obcokrajowców w Polsce.

Fundacja im. Lesława A. Pagi jest jedną z najdłużej działających w Polsce prywatnych organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją. Od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Beneficjenci fundacji to przede wszystkim studenci, darczyńcy, alumni oraz grupy o nierównych szansach (np. seniorzy, kobiety). Organizacja oferuje programy szkoleniowo-edukacyjno-mentoringowe dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, a także dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Obszary działań Fundacji to rynek finansowy, energetyka, ochrona zdrowia, innowacje, wspieranie różnorodności i wzmacnianie kompetencji różnych grup społecznych.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    6 maja 2022