Wrześniowy kurs języka polskiego

Przez cały wrzesień studenci z zagranicy uczestniczyć będą w kursie języka polskiego, organizowanym przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Kilkadziesiąt osób, pochodzących głównie z Ukrainy i Białorusi, od bieżącego roku akademickiego podejmie studia właśnie w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Fot. W. Kostko

Dzięki wcześniejszemu przyjazdowi do Lublina przyszli studenci mają również okazję poznać miasto i uzyskać wszelkie informacje dot. kształcenia oraz samego Uniwersytetu.

    Aktualności

    Data dodania
    5 września 2013