Wręczenie Stypendiów im. Leopolda Ungera

3 września 2013 r. w siedzibie „Gazety Wyborczej” w Warszawie odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów laureatom Stypendium im. Leopolda Ungera. W tym roku po raz pierwszy przyznano Stypendium im. Leopolda Ungera ustanowione przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nagroda w formie pieniężnej oraz staży w znanych redakcjach przeznaczona jest dla adeptów dziennikarstwa do 35. roku życia, wyróżniających się osiągnięciami dziennikarskimi, np. w mediach studenckich, lokalnych czy internetowych.

8 sierpnia 2013 r. odbyło się posiedzenie kapituły stypendium, która spośród 31 zgłoszonych wniosków nagrodziła następujące 4 osoby:

  • Olgę Bierut - stypendium w wysokości 5 tys. złotych na realizację reportażu o Gruzji,
  • Łukasza Goniaka - dwutygodniowym stażem w dzienniku „Le Soir”,
  • Macieja Orłowskiego - jednomiesięcznym stażem w „Gazecie Wyborczej”,
  • Małgorzatę Osowiecką - jednomiesięcznym stażem w tygodniku „Polityka”.

Fot. Prof. Adam Daniel Rotfeld i prof. Iwona Hofman podczas wręczania dyplomu i listu gratulacyjnego Oldze Bierut, laureatce, która otrzymała nagrodę 5 tys. złotych na realizację reportażu

Stypendium ustanowiono z inicjatywy rodziny Patrona, związanego z takimi redakcjami, jak: „Le Soir”, „International Herald Tribune”, „Kultura”, Radio Wolna Europa, „Gazeta Wyborcza”, współpracującego z wybitnymi postaciami dziennikarstwa w Europie.

Celem stypendium jest potrzeba docenienia zdolnych i dobrze zapowiadających się dziennikarzy, stawiając za wzór życie zawodowe i wartości dziennikarskie przyświecające działalności L. Ungera.

Fot. Prof. Iwona Hofman wręcza list gratulacyjny od Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego Łukaszowi Goniakowi, który został nagrodzony dwutygodniowym stażem w dzienniku „Le Soir”

W skład kapituły stypendium wchodzą następujące osoby: Rodzina Patrona, Rektor UMCS – prof. Stanisław Michałowski, Zygmunt Berdychowski, ks. Adam Boniecki, Stefan Bratkowski, prof. dr hab. Iwona Hofman, Jerzy Kuczkiewicz, Jarosław Kurski, Jerzy Pomianowski, prof. dr hab. Jacek Purchla, prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Janusz Sepioł, Wojciech Sikora, Marian Turski.

    Aktualności

    Data dodania
    4 września 2013