Wręczenie nagród w konkursie „Filmowe Laborki”

4 grudnia 2012 r. w Sali Senatu UMCS Rektor prof. Stanisław Michałowski wręczył nagrody laureatom konkursu na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska pt. „Filmowe Laborki”.

Po wstępnej selekcji nadesłanych prac, do konkursu zakwalifikowano 18 filmów.

W wyniku Postępowania Konkursowego Komisja Konkursowa przyznała:

Nagrodę główną w postaci bonu zakupowego o wartości 3000 zł brutto, którą otrzymali Michał Gumieli i Rafał Kozik za film pt. „Co potrafi kamerka internetowa, czyli zobaczyć promieniowanie jonizujące”.

Nagrodę w kategorii film edukacyjny w postaci bonu zakupowego o wartości 1000 zł brutto, którą otrzymał film Tomasza Madeja pt. „Wściekły azot”.

Nagrodę w kategorii film niekonwencjonalny w postaci bonu zakupowego o wartości 1000 zł brutto, którą otrzymał film zrealizowany przez zespół w składzie: Lucyna Czajkowska, Damian Gruza i Adrian Szewczyk pt. „Chemiczny zmywacz”.

Nagrodę w kategorii najzabawniejszy film w postaci bonu zakupowego o wartości 1000 zł brutto otrzymał Krzysztof Janczak za film pt. „Gwóźdź”.

Nagrodę publiczności za film, który uzyskał najwięcej głosów w postaci bonu zakupowego o wartości 500 zł brutto oraz dodatkowej nagrody od „Kuriera Lubelskiego” - vouchera na zakup biżuterii o wartości 300 zł brutto otrzymał zespół: Lucyna Czajkowska, Damian Gruza i Adrian Szewczyk za film pt. „Chemiczny zmywacz”.

Adresatami konkursu, organizowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, byli studenci szkół wyższych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

    Aktualności

    Data dodania
    5 grudnia 2012