Wręczenie nagród stypendystom MNiSW

18 najlepszych studentów UMCS otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2012/2013, przyznawane za wybitne osiągnięcia. 16 stycznia 2013 r. JM Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, w imieniu prof. Barbary Kudryckiej, wszystkim laureatom wręczył pamiątkowe dyplomy i upominki.

Tegoroczni stypendyści UMCS:

1. Anna Kowalska – studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku Filologia polska.
2. Magda Małgorzata Stempka – studentka I roku studiów drugiego stopnia na kierunku Filologia rosyjska.
3. Sylwia Iwańczuk – studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku Filologia rosyjska.
4. Kamil Michaluk – student III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Historia.
5. Joanna Majdanik – studentka I roku studiów drugiego stopnia na kierunku Filologia polska.
6. Magdalena Dolecka – studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku Historia.
7. Jagoda Pajda - studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku Historia.
8. Tomasz Piotr Kowal - student II roku studiów drugiego stopnia na kierunku Historia.
9. Konrad Tracz vel Bednarczyk - student II roku studiów drugiego stopnia na kierunku Historia.
10. Anna Stelmach - studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku Historia.
11. Mateusz Kasiak – student I roku studiów drugiego stopnia na kierunku Europeistyka.
12. Iwona Chmielewska – studentka I roku studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie.
13. Beata Agnieszka Lewicka – studentka I roku studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość.
14. Radosław Rogoza – student IV roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia.
15. Adam Krawiec – student III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe.
16. Kamil Rodzik – student II roku studiów drugiego stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe.
17. Elżbieta Szulc-Wałecka – studentka I roku studiów II stopnia na kierunku Politologia.
18. Wojciech Ciepliński – student II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Geografia.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

    Aktualności