Władze UMCS z wizytą u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

24 września br. przedstawiciele władz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej złożyli wizytę Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wicepremierowi prof. Piotrowi Glińskiemu. W spotkaniu wziął udział Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, p.o. Dyrektora Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka Izabela Pastuszko, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski oraz Mateusz Adamkowski – Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkanie dotyczyło współpracy przy organizacji ważnego projektu dla rozwoju kultury akademickiej – Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej, którego realizacja zaplanowana jest na 2021 rok w Lublinie. Rozpoczęciem Forum będzie prezentacja w październiku br. diagnozy dotyczącej kierunków rozwoju kultury studenckiej, przeprowadzonej przez NCK i ACK UMCS Chatka Żaka. Podczas spotkania prof. Piotr Gliński zapoznał się z ideą, założeniami i dotychczas zrealizowanymi działaniami w ramach Forum.

Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej to projekt Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, który ma na celu określenie potrzeb studentów i warunków niezbędnych do rozwoju ich aktywności twórczej, opracowanie wytycznych dla ogólnopolskich programów wspierających rozwój tradycji kultury studenckiej i akademickich centrów kultury oraz stworzenie portalu internetowego sieciującego te jednostki.

W ubiegłym roku Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka wspólnie z Narodowym Centrum Kultury przeprowadziło badania dotyczące ogólnopolskiej diagnozy stanu kultury studenckiej. 22 października br. w Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka odbędzie się prezentacja wyników tych badań. Wydarzenie będzie częścią „5 dni z Chatką”, czyli ponownego otwarcia programowego jednostki. 21 i 22 października to dni poświęcone Forum Kultury Studenckiej. 23 października odbędzie się koncert inaugurujący rok akademicki 2020/2021 UMCS. Sobota i niedziela (24 i 25 października) to „Wolna Chatka", czyli warsztatowo-artystyczna część skierowana do studentów i mieszkańców Lublina.

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Stańczak
    Data dodania
    25 września 2020