Wizyta komitetu organizacyjnego SIS 2022 na UMCS

14 września br. Rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski gościł komitet organizacyjny 23rd International Symposium on Surfactants in Solution (SIS2022).

W spotkaniu uczestniczyli: prof. Kash Mittal z Hopewell Junction (główny przewodniczący), prof. dr hab. Emil Chibowski (przewodniczący komitetu naukowego), dr hab. Konrad Terpiłowski, prof. Uczelni (przewodniczący i organizator konferencji) oraz dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. Uczelni z Katedry Zjawisk Międzyfazowych UMCS.

Rozmowa dotyczyła odbywającego się w dniach 11-16 września międzynarodowego sympozjum naukowego pn. 23rd International Symposium on Surfactants in Solution (SIS2022), w którym bierze udział około 250 uczestników z całego świata: chemików, fizyków oraz specjalistów z różnych gałęzi przemysłu. Obrady odbywają się w budynku Instytutu Informatyki UMCS, a ich tematyka obejmuje obszary związane z surfaktantami w roztworze, w tym m.in. termodynamikę, modelowanie, symulacje i teorie układów opartych na surfaktantach, adsorpcje surfaktantów na granicy faz i tworzenie pseudofaz, a także mieszane układy surfaktantów, surfaktanty w procesach separacji, kinetykę układów opartych na surfaktantach, surfaktanty polimerowe i polimeryzowalne, surfukanty zwilżające, monowarstwy i folie Langmuira-Blodgetta. Uczestnicy sympozjum skupią się także na zagadnieniach związanych z różnymi metodami, technikami i podejściami eksperymentalnymi, a także możliwościami zastosowania surfukantów m.in. w farmacji, naukach medycznych i przyrodniczych, w kosmetykach i środkach czyszczących, w nano- i mikrotechnologii, w produkcji energii i w środowisku, a nawet w tribologii.

* Cykl konferencji Surfactants in Solution został zainicjowany w 1976 roku. Sympozjum po raz pierwszy odbyło się w Albany w stanie Nowy Jork pod przewodnictwem prof. Kasha Mittala. Kolejne spotkania miały miejsce m.in. w takich miastach jak: Lund (1982), Bordeaux (1984), New Delhi (1986), Ottawa (1988), Gainesville (1990), Warna (1992), Caracas (1994), Jerozolima (1996), Sztokholm (1998), Gainesville (2000), Barcelona (2002), Fortaleza (2004), Seul (2006), Berlin (2008), Melbourne (2010), Edmonton (2012), Coimbra (2014), Jinan (2016) czy Norman (2018). Konferencja w Lublinie była planowana na rok 2020, jednak ze względu na pandemię COVID-19, została przeniesiona na wrzesień br.

Komitetem międzynarodowego sympozjum Surfactants in Solution przewodzi prof. Kashmiri Lal Mittal, doctor honoris causa naszej Alma Mater. Tytuł ten otrzymał w 2003 roku za szczególny wkład w rozwój nauki w dziedzinie zjawisk międzyfazowych oraz niezwykle aktywną działalność inicjującą i wspierającą wszechstronną międzynarodową współpracę naukową, obejmującą od ponad 20 lat chemików lubelskich, która przyczyniła się do wzrostu prestiżu naukowego w skali światowej Wydziału Chemii UMCS.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, a Komitet Honorowy tworzą: Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS, prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska, dziekan Wydziału Chemii UMCS, prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk, dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych UMCS oraz prof. dr hab. Bronisław Jańczuk z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych UMCS.Fot. Klaudia Olender

    Aktualności

    Data dodania
    14 września 2022