Wizyta Ambasadora Iranu na UMCS

17 maja 2011 r. gościem Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, prof. dr. hab. Ryszarda Dębickiego był Ambasador Iranu, Jego Ekscelencja Samaad Ali Lakizadeh.

Spotkanie dotyczyło możliwości nawiązania współpracy naukowej oraz badawczej pomiędzy UMCS oraz uniwersytetami irańskimi, szczególnie w zakresie nanotechnologii i biotechnologii.

    Aktualności