Wiosnowisko 2011

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Studentów Niepełnosprawnych UMCS we współpracy ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” zorganizował dla swoich podopiecznych „Wiosnowisko” – wyjazd rehabilitacyjno-szkoleniowy.

Od 19 do 25 marca 2011 r. w Ustroniu niepełnosprawni studenci korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych i uczestniczyli w kursie z zakresu komunikacji. Ponadto zwiedzali bogaty kulturowo region Śląska Cieszyńskiego oraz nawiązywali nowe przyjaźnie i kontakty.

    Aktualności

    Data dodania
    26 marca 2011