Wigilia w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

13 grudnia 2013 r. słuchacze, pracownicy i przyjaciele Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS spotkali się na tradycyjnym opłatku wigilijnym.

Fot. W. Kostko

W spotkaniu uczestniczyli m.in. bp dr Mieczysław Cisło - Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, prof. Stanisław Michałowski - Rektor UMCS oraz prof. dr hab. Ryszard Dębicki - Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej.

Wśród gości byli także: Sergiy Sydiuk - Konsul Ukrainy w Lublinie, Tadeusz Sławecki - Sekretarz Stanu w MEN, a także przedstawiciele: Senatu RP, MNiSW, władz samorządowych i wojewódzkich, środowiska akademickiego oraz organizacji polonijnych i kresowych. Gospodarzem uroczystości był prof. dr hab. Jan Mazur, Dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS.

W świątecznej atmosferze uczestnicy Wigilii przełamali się opłatkiem, składając sobie najlepsze życzenia. Z jasełkami wystąpili słuchacze Centrum, zaś chór przygotował koncert kolęd. Nie zabrakło także tradycyjnych wigilijnych potraw.

    Aktualności