Wieczór Kultury Bałkańskiej

1 marca 2013 roku na Wydziale Politologii UMCS odbył się Wieczór Kultury Bałkańskiej.

W programie wydarzenia przewidziano m.in.: spotkanie z dyplomatą Tadeuszem Zienkiewiczem, wprowadzenie do języka macedońskiego, „Podróż po Bałkanach” – pokaz zdjęć i opowieści z podróży członków Koła Naukowego, Karaoke w stylu bałkańskim czy kącik kulinarny.

Głównym organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Studiów Wschodnioeuropejskich.

    Aktualności

    Data dodania
    4 marca 2013