Wdrażanie technologii proekologicznych w nowej perspektywie finansowej

O technologiach proekologicznych w nowej perspektywie finansowej rozmawiali uczestnicy konferencji, która odbyła się 9 grudnia br. w Inkubatorze Medialno–Artystycznym UMCS. Wśród zaproszonych gości byli m.in. prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman, Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk, Rektorzy i Prorektorzy lubelskich uczelni oraz przedstawiciele jednostek badawczych, a także przedsiębiorcy i samorządowcy. Zebranych przywitał JM Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski.

Prof. Kurzydłowski przedstawił działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie wsparcia wdrażania rozwoju technologii proekologicznych. W przyszłym roku na projekty badawczo-rozwojowe Centrum zamierza wydać ponad 5,5 mld. zł. W spotkaniu wziął także udział Jan Wiater, przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przedstawił genezę i ogólne założenia programu GEKON.

Prof. Stanisław Michałowski przypomniał, że widać wzrost zainteresowania przedsiębiorców ofertą UMCS. Technologie proekologiczne są szansą wykorzystania potencjału naukowo-badawczego uczelni Lubelszczyzny. W imieniu prof. dra hab. Ryszarda Dębickiego, Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowych, prezentację na ten temat - na przykładzie przedsięwzięcia „Lubelska Wyżyna Biogospodarki” - przedstawiła Karina Kasperek, Dyrektor Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej.

Organizatorem konferencji był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku przy udziale przedstawicieli NCBiR i NFOŚiGW.

Wcześniej odbyła się także konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli lubelskich mediów.

    Aktualności

    Data dodania
    10 grudnia 2013