Warsztaty z zarządzania kryzysowego na UMCS

25 listopada br. w auli na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS gościliśmy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego, którzy uczestniczyli w warsztatach i ćwiczeniach dot. zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem aplikacji CELIUS.

Automatyzacja procesu zarządzania kryzysowego, umożliwiająca szybką weryfikację informacji w czasie rzeczywistym, łatwy dostęp do procedur i dokumentacji, automatyczne powiadamianie zespołu kryzysowego, pełna ewidencja realizowanych działań i uczestnictwo w procesie decyzyjnym, a także tworzenie relacji z mediami i jeszcze szybsze zarządzanie komunikacją kryzysową oraz dostępem do informacji – to tylko niektóre elementy z zakresu działania aplikacji CELIUS, czyli nowoczesnego i intuicyjnego narzędzia informatycznego, które stanowi technologiczne wsparcie zarządzania sytuacjami kryzysowymi m.in. w jednostkach samorządowych i podległych im podmiotach.

Podczas warsztatów na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS twórcy aplikacji CELIUS zaprezentowali przykładowe sekwencje działań od momentu zgłoszenia o zagrożeniu do rozesłania automatycznych informacji i zebrania zespołu kryzysowego. Uczestnicy poznali zestawy gotowych scenariuszy kryzysowych oraz listy czynności do wykonania. Nabyli wiedzę z zakresu zaawansowanych funkcji geolokalizacji i komunikacji, a także zapoznali się z raportami, analizami oraz dynamicznymi rekomendacjami dostosowanymi do rodzaju zagrożenia, gotowymi wzorami instrukcji, procedur, oświadczeń i innych niezbędnych czynności, potrzebnych do sprawnego działania zespołu kryzysowego w jednostce samorządu terytorialnego.

- Spektrum prowadzonych badań na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS jest niezwykle szerokie, podejmujemy wiele akcji na rzecz, zarówno środowiska przyrodniczego, jak i życia człowieka. Nasza współpraca z firmą CELIUS, której przedstawiciele prowadzili dzisiejsze szkolenie, doskonale wpisuje się w trzecią misję uniwersytetu, tzw. społeczną odpowiedzialność uczelni. Oprócz badań naukowych i kształcenia studentów, staramy się oddziaływać na społeczeństwo i otoczenie lokalne. Na naszym wydziale prowadzimy m.in. kierunek „Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe”, co upoważnia nas także do tego, aby włączać się we wszelkiego rodzaju akcje na rzecz zarządzania kryzysami – zaznaczyła dr Rodzoś, prof. Uczelni, dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Oprócz organizacji szkoleń i prac nad aplikacją, firma CELIUS współpracuje z naszą Alma Mater także w zakresie organizacji dwusemestralnych studiów podyplomowych „Lider zarządzania kryzysowego”. To pierwsze tego typu studia w Polsce, które oferują kandydatom uzyskanie wiedzy i umiejętności reagowania w warunkach różnego rodzaju kryzysów. Kierunek ten jest skierowany przede wszystkim do pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Ma kształcić lokalnych liderów, którzy będą potrafili bezzwłocznie podjąć właściwe działania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, minimalizując społeczne i ekonomiczne skutki ich wystąpienia.

- Staramy się wychodzić z ofertą takich kierunków studiów, które nawiązują do bieżących sytuacji i są potrzebne społeczeństwu. „Lider zarządzania kryzysowego” jak najbardziej odpowiada bieżącym potrzebom i wpisuje się w te działania, zwłaszcza teraz, kiedy kryzysów, zarówno związanych z sytuacją polityczną, geopolityczną czy ekonomiczną, jest coraz więcej – podkreśla prof. dr hab. Waldemar Kociuba z Katedry Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji, kierownik studiów podyplomowych „Lider zarządzania kryzysowego” i zachęca do rekrutacji, która obecnie trwa.

Więcej szczegółów

29 i 30 listopada br. odbędzie się druga część szkolenia, tym razem terenowa, czyli sprawdzenie poznanej teorii w praktyce. Uczestnicy będą testować aplikację do zarządzania kryzysowego CELIUS. Ćwiczenia zostaną zorganizowane przez Starostwo Powiatowe Lublin z udziałem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, 17 gmin powiatu lubelskiego, policji, straży pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych służb. Zajęcia zakończą się raportem oraz rekomendacjami dotyczącymi organizacji automatyzacji procesu zarządzania kryzysowego dla województwa lubelskiego.


Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    25 listopada 2022