Wakacyjny staż języka i kultury polskiej

Od 5 do 25 września br. w Instytucie Filologii Słowiańskiej Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie trwał wakacyjny staż języka i kultury polskiej dla studentów slawistyki z krajów słowiańskich.

W tegorocznym kursie udział wzięli żacy z Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku oraz Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ł. Ukrainki w Łucku.
Staż został przeprowadzony na podstawie umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy UMCS, a Białoruskim Państwowym Uniwersytetem w Mińsku oraz Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Ł. Ukrainki w Łucku.

Młodzi slawiści realizowali zajęcia dydaktyczne z gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego, kultury języka polskiego na tle systemów języków słowiańskich, literatury polskiej w kontekście literatury powszechnej, praktycznej nauki języka polskiego, kultury Polski oraz wiedzy o współczesnej Polsce na tle przemian w świecie. Zajęcia prowadziła kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Filologii Słowiańskiej, Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Kulturoznawstwa oraz Instytutu Politologii UMCS.

Poza dydaktyką studenci zwiedzali Lublin, a także odbyli wycieczkę po regionie (Kazimierz Dolny nad Wisłą, Zamość).

    Aktualności