Uroczystość wręczenia prof. Timothy’emu Snyderowi Nagrody Naukowej im. Jerzego Giedroycia

18 maja 2011 r. w Sali Senatu UMCS odbyła się uroczystość wręczenia profesorowi Timothy’emu Snyderowi Nagrody Naukowej Imienia Jerzego Giedroycia. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja książki „Wokół idei Jerzego Giedroycia".

W uroczystości uczestniczyli Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, Prorektorzy UMCS, Dziekani oraz przedstawiciele środowiska akademickiego. Spotkanie poprowadziła prof. dr hab. Iwona Hofman.

Timothy Snyder jest amerykańskim historykiem, specjalizującym się w badaniu dziejów Europy Środkowej i Wschodniej. Wykłada w Yale University. W nagrodzonej książce zatytułowanej „Rekonstrukcja Narodów: Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569 – 1999” T. Snyder podejmuje próbę wskazania ewolucji świadomości narodowych w I Rzeczypospolitej i na jej ziemiach aż do naszych czasów. Książka ta uhonorowana została również nagrodą Stowarzyszenia Historyków Amerykańskich oraz warszawskiego „Przeglądu Wschodniego”.

Nagroda Naukowa imienia Jerzego Giedroyciazostała została ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i jest wręczana od 10 lat.

    Aktualności