Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych

11 grudnia br. odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych dla pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W wydarzeniu udział wzięli: Wojewoda Lubelski, Wicekurator Oświaty, Rektor UMCS, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, Prorektor ds. Ogólnych i liczne grono wyróżnionych pracowników Uniwersytetu.

Wręczone zostały: Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi. Za Długoletnią Służbę Złotym Medalem odznaczono 41 pracowników Uniwersytetu, Medalem Srebrnym 30 pracowników, a Brązowym - 25 pracowników UMCS.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonali Wojewoda Lubelski prof. Jolanta Szołno-Koguc i Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczono również 32 pracowników naszej Uczelni.

Aktu ich dekoracji dokonali: Wojewoda Lubelski prof. Jolanta Szołno-Koguc, w imieniu Kuratora Oświaty - Wicekurator Oświaty Anna Szczepińska i Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski.

    Aktualności

    Data dodania
    12 grudnia 2013