Uroczystość przekazania insygniów rektorskich

W dniu 30.09.2020 r. w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS zgodnie z tradycją akademicką odbyło się uroczyste przekazanie insygniów rektorskich.

Prof. Radosław Dobrowolski otrzymał z rąk ustępującego Rektora, prof. Stanisława Michałowskiego symboliczne berło, łańcuch oraz biret rektorski. Uroczystości przewodniczył Senator-Senior, prof. Marek Pietraś. JM Rektor prof. Radosław Dobrowolski podziękował ustępującemu Rektorowi, prof. Stanisławowi Michałowskiemu za 4 lata współpracy w trakcie pełnionej kadencji Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Wydarzenie to zainaugurowało pierwsze posiedzenie Senatu UMCS nowej kadencji.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Autor
    Marcin Wiechnik
    Data dodania
    30 września 2020