Uroczystość odbioru budynku Akademickiego Centrum Kultury Chatka Żaka

23 września br. odbyła się uroczystość odbioru budynku Akademickiego Centrum Kultury Chatka Żaka po gruntownej przebudowie części A i B. W wydarzeniu uczestniczyły władze rektorskie oraz kanclerskie Uczelni, a także przedstawiciele władz samorządowych Lublina, członkowie Rady Uczelni, dziekani wydziałów, dyrektorzy instytutów oraz pracownicy UMCS-u.

Uroczystość rozpoczęła się w głównym holu od symbolicznego przecięcia wstęgi, którego dokonali: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, JM Rektor Radosław Dobrowolski, Rektor Stanisław Michałowski, Kanclerz Grażyna Elżbieta Fiok oraz była dyrektor Chatki Żaka – p. Edyta Karczmarska-Greguła. Po przecięciu wstęgi prof. Stanisław Michałowski otrzymał od pracowników ACK pamiątkowy obraz jako wyraz wdzięczności za wsparcie modernizacji budynku.

Następnie w sali widowiskowej odbyło się uroczyste powitanie przybyłych gości oraz przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski:

– Dzisiejszy dzień jest szczególny, wyjątkowy dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dla kultury studenckiej naszej Uczelni. Po dwóch latach przedłużającego się remontu oddajemy w ręce studenckie Chatkę Żaka. Ten dzień to doskonała okazja do podziękowań tym wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do tego, aby kultowa Chatka Żaka w nowej odsłonie została oddana społeczności akademickiej UMCS i miasta Lublina.

Szczególne podziękowania prof. Dobrowolski skierował do Rektora prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego za jego zaangażowanie w przedsięwzięcie i poprosił go o zabranie głosu.

– Bardzo się cieszę, że doczekaliśmy się tak pięknego dnia jak dzisiejszy – powiedział Rektor Michałowski. Opowiedział również uczestnikom uroczystości, jak doszło do modernizacji i jak zmieniło się ACK w ciągu ostatnich lat. – Zmodernizowana już w całości Chatka Żaka będzie pięknie służyła naszej kulturze akademickiej, Uniwersytetowi, kształceniu – zaznaczył. Podziękował też wszystkim, którzy mieli swój udział w tworzeniu nowego oblicza ACK: projektantom, wykonawcom, władzom rektorskim i pracownikom Chatki Żaka, a także wyraził nadzieję, że zmodernizowana przestrzeń zostanie dobrze wykorzystana.

W dalszej części uroczystości głos zabrał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego p. Zbigniew Wojciechowski oraz zastępca Prezydenta Miasta Lublin p. Beata Stepaniuk-Kuśmierzak. Wystąpienia zakończyła Kanclerz UMCS – p. Grażyna Elżbieta Fiok, która w swoim przemówieniu również podziękowała za wysiłek i zaangażowanie projektantów, wykonawców, pracowników Chatki Żaka oraz administracji centralnej i wyraziła nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni z efektów wykonanych prac oraz nowych warunków oferowanych przez Chatkę Żaka.

Uroczystość zwieńczył występ artystyczny wokalistki Natalii Wilk przy akompaniamencie Tomasza Momota. 

W ramach trwających dwa lata prac modernizacyjno-remontowych nastąpiła gruntowna przebudowa części A i B Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, czyli tzw. pozostałych części budynku, nieobjętych remontem w 2011 roku. Po ponad dwóch latach prac budowlanych wykonawca – Konsorcjum firm DAJK Maciej Kańczugowski z Lublina oraz PRB Termochem z Puław dokonało generalnej modernizacji ponad 3636 m2 powierzchni Chatki Żaka.

Zmodernizowana część A Chatki Żaka to słynna sala widowiskowa, wyremontowana część B zaś to zaplecze sali, na które składają się garderoby, pokoje biurowe, hall główny oraz pomieszczenia na pierwszym piętrze i w piwnicy.

Sala widowiskowa po remoncie nawiązuje do pierwotnego wyglądu (uwiecznionego na pocztówce ze słynną fotografią Zbigniewa Siemaszko z 1967 roku) i jednocześnie wykorzystuje niezbędne rozwiązania w zakresie techniki scenicznej, a także zapewnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa p. poż. W zmodernizowanej sali widowiskowej wymieniona została wentylacja mechaniczna, podłogi, wykonano nową scenę i technologię sceniczną (w pełni automatyczną), a także zamontowano nowe fotele (372 miejsca). Wewnątrz dostępne są również projektory cyfrowe (multimedialne w technologii laserowej DLP) i projektor analogowy, dzięki czemu możliwe będzie wyświetlanie filmów w obu formatach, a także ekrany do projekcji przedniej oraz tylnej. Sala widowiskowa została wyposażona także w klimatyzację.

W wyremontowanej części B powstały nowe pomieszczenia, takie jak: garderoby z pełnym węzłem sanitarnym, dwie sale prób instrumentalnych, pracownia plastyczna, trzy sale warsztatowe oraz ciemnia fotograficzna. Kondygnacje budynku obsługuje nowo powstała winda.

Co istotne, podczas prac remontowych wszystkie charakterystyczne elementy wykończenia modernistycznego znajdujące się w Chatce Żaka, takie jak mozaika na holu czy kręcone schody - pozostały nienaruszone.

Po dwóch latach od rozpoczęcia prac budowlanych oraz wcześniejszych miesiącach poświęconych przygotowaniu niezbędnych opracowań to niezwykle ambitne przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Aktualnie trwają jeszcze prace wyposażeniowe nowo powstałych pomieszczeń, które zakończą się w najbliższych miesiącach.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Stańczak
    Data dodania
    23 września 2020