Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych

Zgodnie z tradycją akademicką w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbyły się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych. Wydarzenie ma szczególny charakter, jest bowiem końcowym, najbardziej miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów, niewymiernej opieki naukowej promotorów, życzliwej troski wielu ogniw instytucjonalnych uniwersytetu.

Każdego roku grono nauczycieli akademickich Uniwersytetu powiększa się o kilkudziesięciu doktorów habilitowanych i stu kilkudziesięciu doktorów.

Fot. Robert Frączek

4 grudnia br. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskało 53 osoby, tym samym Uniwersytet osiągnął liczbę 914 doktorów habilitowanych wypromowanych w swej siedemdziesięcioletniej historii.

Rozwój w tej grupie pracowników jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki, która decyduje i świadczy o randze naukowej oraz prawidłowym rozwoju naszej uczelni.

Drugim momentem świadczącym o rozwoju naukowym w Uniwersytecie są wyniki w zakresie kształcenia doktorów. Podczas uroczystości promowano 42 doktorów i tym samym dorobek Uniwersytetu od początku jego istnienia osiągnął liczbę 3853 doktorów.

Zgodnie z tradycją akademicką uroczyste ślubowanie doktorskie odbyło się w języku łacińskim. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej oraz Chór Wydziału Artystycznego UMCS pod dyrekcją Joanny Ćwirko.

 

    Aktualności

    Data dodania
    5 grudnia 2013