Uroczysta promocja doktorów

19 czerwca br. w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyła się uroczysta promocja 66 doktorów z udziałem Władz Rektorskich i Dziekańskich oraz Promotorów i zaproszonych gości.

Uroczystości rozpoczęła pieśń Gaude Mater Polonia w wykonaniu Chóru Wydziału Artystycznego UMCS oraz Chóru Akademickiego im. Jadwigi Czerwińskiej pod dyrekcją Izabeli Urban. Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski podkreślił szczególny charakter promocji mówiąc, że jest ona końcowym akcentem wieloletniego trudu doktorów, opieki naukowej promotorów oraz życzliwej troski wielu ogniw instytucjonalnych Uniwersytetu.

Zgodnie z tradycją akademicką uroczyste ślubowanie doktorskie odbyło się w języku łacińskim. Na koniec uroczystości Chóry wykonały „Gaudeamus Igitur”. Rektor, prof. Stanisław Michałowski podziękował wszystkim promotorom za trud włożony w sprawowanie opieki naukowej nad doktorami. Wszystkim promowanym życzył dalszego rozwijania swoich zainteresowań naukowych.

Dorobek Uniwersytetu od początku jego istnienia osiągnął liczbę 3811 doktorów. Każdego roku grono nauczycieli akademickich UMCS powiększa się o stu kilkudziesięciu doktorów

    Aktualności