Umowa pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Griffith University w Australii

25 listopada br. pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Griffith University w Australii została podpisana umowa o współpracy akademickiej, której sygnatariuszami byli: Earle Bridger – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju z Queensland College of Art w Australii oraz Prorektor UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Ryszard Dębicki.

Porozumienie ma na celu podjęcie dalszej współpracy pomiędzy uczelniami, w następujących aspektach:

  • prowadzenia wspólnej pracy badawczej i/lub dydaktycznej,
  • realizacji programów kulturalnych,
  • wymiany pracowników naukowych, dydaktycznych oraz uniwersyteckiej administracji, w celu rozwijania wzajemnej współpracy,
  • wymiany informacji, materiałów, publikacji naukowych w dziedzinach pozostających w sferze zainteresowania obydwu uniwersytetów,
  • wymiany studentów.

Griffith's Queensland College powstał w Brisbane w 1881 roku, z kolei sam Griffith University został założony w roku 1971 i do tej pory uchodzi za jedną z najbardziej innowacyjnych uczelni w Australii, odgrywającą szczególną rolę w Regionie Azji i Pacyfiku. W jego murach kształci się ponad 43 tys. studentów z całego świata.

 

    Aktualności