Umowa pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

9 sierpnia podpisano umowę o współpracy oraz wymianie akademickiej i naukowej pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Benemérita Universidad Autónoma de Puebla w Meksyku, sygnowaną przez Rektora UMCS prof. dra hab. Andrzeja Dąbrowskiego, w obecności reprezentanta Benemérita Universidad Autónoma de Puebla – dra Pedro Manuela Rodriguez Suárez.

Porozumienie dotyczy ustanowienia ram dla współpracy akademickiej i naukowej obejmującej m.in.:

  • wzajemną wymianę studentów, pracowników i wykładowców,
  • wymianę publikacji, raportów i innych informacji naukowych,
  • wspólne projekty badawcze,
  • współpracę i rozwój zawodowy.

Współpraca z Uniwersytetem w Meksyku została zawiązana w listopadzie 2010 roku. Wizyta w Puebla (Meksyk) dr Katarzyny Krzywickiej z Zakładu Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS, w rezultacie doprowadziła do powstania publikacji zatytułowanej: „200 lat Niepodległości Państw Ameryki Łacińskiej. Historia i Współczesność”. Jednym ze współautorów książki jest dr Pedro Manuel Rodriguez Suárez. Publikacja naukowa, pod redakcją dr Krzywickiej, zostanie wydana jeszcze w tym roku, w języku hiszpańskim, nakładem Wydawnictwa UMCS.

    Aktualności