Umowa o współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”

28 listopada br. Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski podpisał umowę o współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka - Teatr NN” reprezentowanym przez Dyrektora Tomasza Pietrasiewicza.

Współpraca pomiędzy Stronami odbywać się będzie na zasadzie równości i obejmie m.in.: wspólne projekty naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe oraz dydaktyczne, wsparcie w zdobywaniu przez studentów UMCS niezbędnego doświadczenia wymaganego na rynku pracy poprzez organizację praktyk i staży, a także wsparcie w podnoszeniu umiejętności i zdobywaniu wiedzy przez studentów i doktorantów UMCS poprzez pomoc w realizacji zamawianych prac licencjackich, magisterskich, doktorskich.

W spotkaniu uczestniczyli również dr Dagmara Kociuba - Koordynator Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS, i Joanna Zętar z Laboratorium Nowe Media Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie. W realizowanych programach nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swojej siedziby - Bramy Grodzkiej, zwanej też Bramą Żydowską - dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, miejscem spotkania różnych kultur, tradycji i religii.

    Aktualności

    Data dodania
    28 listopada 2013