UMCS w Polskiej Unii Metrologicznej

18 października br. w Auli Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej odbyło się Krajowe Forum Integracji Polskiej Metrologii, do którego przystąpił Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskich uczelni, instytutów naukowych PAN – Sieć Badawcza Łukasiewicz, a także innych instytucji. Władze rektorskie UMCS reprezentował dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. uczelni. Gościem honorowym Forum był Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. uczelni.

Polska Unia Metrologiczna została założona 30 sierpnia 2021 r. na Politechnice Lubelskiej. Uczelnia jest jednocześnie odpowiedzialna za koordynowanie działalności Unii. Do najważniejszych zadań PUM należy integracja środowisk zajmujących się metrologią, promocja najnowszych rozwiązań i innowacji w tym zakresie, wymiana myśli naukowej poprzez organizację seminariów, sympozjów, konferencji i kongresów oraz współpraca z przemysłem w ramach metrologii.

Podczas Krajowego Forum Integracji Polskiej Metrologii minister Przemysław Czarnek ogłosił, że resort przeznaczy 20 mln zł na projekty badawcze z zakresu metrologii. Nabór wniosków do programu PUM rozpocznie się 2 listopada, a jego działalność będzie wspierana przez Główny Urząd Miar.

Fot. Tomasz Maślona, Politechnika Lubelska

    Aktualności

    Data dodania
    19 października 2021