UMCS w Lubelskiej Unii Cyfrowej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wraz z czterema pozostałymi uczelniami wyższymi z Lublina podpisał deklarację przystąpienia do działań na rzecz utworzenia Lubelskiej Unii Cyfrowej.

– Bardzo się cieszę, że dziś finalizujemy ten ważny etap współpracy między lubelskimi uczelniami. Etap, który tak naprawdę jest jednym z elementów większej całości i który można określić hasłowo mianem projektu: „akademicki lublin” – powiedział prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS i podkreślił, że powstała inicjatywa wpisuje się w konsekwentną integrację działań na różnych płaszczyznach, związanych z życiem akademickim naszego miasta oraz uczelni publicznych.

18 października rektorzy pięciu uczelni wyższych z Lublina podpisali wspólną deklarację przystąpienia do działań na rzecz utworzenia Lubelskiej Unii Cyfrowej. W uroczystości uczestniczył Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, który zapowiedział, że w ramach Sieci Badawczych Łukasiewicza powstanie w Lublinie nowy instytut specjalizujący się w cyfryzacji, który będzie wspierał uczelnie w wymiarze eksperckim oraz w zakresie koordynacji wszystkich zamierzeń i działań lubelskich uniwersytetów.

 – W moim przekonaniu, wersja minimum to jest usprawnienie cyfryzacji oraz informatyzacji wszystkich lubelskich uczelni wchodzących w skład Lubelskiej Unii Cyfrowej, która ma za zadanie usprawnienie dydaktyki i nauki, a także obsługi administracyjnej. A wersja maksimum, która mi się marzy, to jest stworzenie z Lublina co najmniej jednego z kilku – jeśli nie najważniejszego – centrum sztucznej inteligencji. I tu pokładam wielkie nadzieje w nowym instytucie w ramach Sieci Badawczych Łukasiewicza – podkreślił Minister Edukacji i Nauki i jednocześnie zapewnił że powstała Lubelska Unia Cyfrowa będzie wspierana finansowo m.in. ze środków MEiN.


Prof. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS zwrócił uwagę, że miejsce i czasy, w których obecnie funkcjonujemy, wymagają sprawności przekazu informacyjnego również na uczelniach, zatem działania związane z cyfryzacją i informatyzacją są absolutnie konieczne. – Cyfryzacja życia akademickiego to jest sprawność zarządzania, szybkość przepływu informacji, nadzór na tymi działaniami – podkreślił Rektor UMCS. – Uczyniliśmy ważny, znaczący krok w stronę działań związanych z informatyzacją oraz wspólną obsługą życia informatycznego naszych uczelni i przede wszystkim w stronę integracji działań całego środowiska akademickiego – dodał.

Fot. Uniwersytet Medyczny w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    18 października 2021