UMCS uhonorowany tytułem „Dobra Uczelnia - Dobra Praca 2013”

20 czerwca 2013 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się finał ogólnopolskiego programu certyfikacji „Dobra Uczelnia - Dobra Praca 2013”. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej został uhonorowany tym zaszczytnym tytułem. W imieniu Uczelni nagrodę odebrał JM Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski.

Celem programu „Dobra Uczelnia - Dobra Praca” jest wyróżnienie oraz promowanie rzetelnych, tworzących perspektywy zawodowe uczelni, dostosowujących profil kształcenia do potrzeb rynku pracy.

W dotychczasowych ośmiu edycjach prawo posługiwania się znakiem programu uzyskało ponad 130 szkół wyższych z całego kraju.

„Dobra Uczelnia - Dobra Praca” popularyzuje oraz wyróżnia dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych.

W toku przyznawania certyfikatu „Dobra Uczelnia - Dobra Praca” analizie poddano m.in. działanie jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowe i zagraniczne programy stażowe.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej został również laureatem towarzyszącego programowi konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. Akademickie Centrum Informacyjne brało pod uwagę głównie to, w jaki sposób uczelnia zwiększa atrakcyjność swoich studentów i absolwentów na rynku pracy.

W ramach programu certyfikacji „Dobra Uczelnia - Dobra Praca” oraz konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” punkty przyznawane były w takich kategoriach, jak:

  • tworzenie perspektyw zawodowych,
  • nowoczesne technologie wykorzystane w dydaktyce,
  • technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy,
  • uczelnia widoczna w Internecie.

    Aktualności

    Data dodania
    21 czerwca 2013