UMCS na Ukrainie

Podpisaniem listu intencyjnego oraz porozumień o współpracy zakończyła się wizyta delegacji Uczelni we Lwowie. Ze strony władz rektorskich w spotkaniach uczestniczyli: dr hab. Stanisław Michałowski, prof.nadzw., Rektor UMCS oraz prof.sztuk muz. Urszula Bobryk, Prorektor UMCS ds. Studenckich.

Rektor UMCS, dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. podpisał z Romanem Hrytsevichem, Radnym Lwowa list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy. Porozumienie przewiduje m.in. inicjowanie i wspieranie rozwoju stosunków oświatowych, naukowych, artystycznych oraz sportowych, promowanie idei współpracy międzynarodowej jak również wspieranie polityki informacyjnej, dotyczącej oferty edukacyjnej Uniwersytetu.

W obecności przedstawicieli władz ukraińskich, duchowieństwa, środowiska naukowego i artystycznego otwarto punkt informacyjno-konsultacyjny UMCS we Lwowie. Uroczystości towarzyszył wernisaż prac pracowników Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS, przygotowany przez dr hab. Marię Sękowską oraz dr Annę Perłowską-Weiser.

Ponadto Rektor UMCS, dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. oraz Rektor Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej, prof. sztuk muz. Igor Pylatyuk zawarli porozumienie o współpracy akademickiej. Obejmuje ono zwłaszcza: prowadzenie wspólnych projektów badawczych, naukowych oraz dydaktycznych, wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych, realizację wspólnych programów międzynarodowych, projektów na rzecz doskonalenia systemu wyższego szkolnictwa muzycznego a także organizację międzynarodowych przedsięwzięć muzycznych.

UMCS zawarł też umowę o współpracy z polską szkołą średnią nr 10 im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie, do której uczęszczają uczniowie pochodzenia polskiego. W planach jest również podpisanie podobnego porozumienia z drugą polską placówką oświatową – szkołą nr 24 im. Marii Konopnickiej.

Wizyta we Lwowie zaowocowała również wieloma bliskimi kontaktami z polskimi i ukraińskimi organizacjami, takimi jak: Lwowskie Towarzystwo Artystów Polskich, Lwowski Związek Artystów Ukrainy, Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie oraz z przedstawicielami polskich mediów (Radio Lwów, Kurier Galicyjski, telewizja internetowa POLwowsku itp.).

 

    Aktualności

    Data dodania
    18 kwietnia 2013