Ukraina między Europą a Euroazją

„Ukraina między Europą a Euroazją” – taki tytuł nosiła debata akademicka, która odbyła się 18 grudnia 2013 r. na Wydziale Politologii UMCS. Zorganizowały ją: Centrum Europy Wschodniej UMCS, Wydział Politologii UMCS oraz Koło Naukowe Studiów Wschodnioeuropejskich.

Fot. Piotr Toc CEW UMCS

W debacie wzięli udział prof. Waldemar Paruch (Wydział Politologii UMCS), prof. Walenty Baluk (Centrum Europy Wschodniej UMCS) oraz dr Tomasz Stępniewski (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej).

    Aktualności