Ukraina a Unia Europejska

Przyszłości Ukrainy i jej związkom z Unią Europejską poświęcona była międzynarodowa konferencja naukowa, która odbyła się w dniach 26-28 września 2013 r. w Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie. Współorganizatorem spotkania był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Ze strony Władz Rektorskich w debatach wzięła udział dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz, prof. nadzw., Prorektor ds. Kształcenia UMCS. Zaprezentowała proces wdrażania systemu bolońskiego, zwłaszcza jego wpływ na kształtowanie się szkolnictwa wyższego w Polsce.

Prawne aspekty tego zagadnienia przedstawiła Marzena Myślińska – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów. W konferencji uczestniczyła też Magdalena Kozak-Siemińska, Rzecznik Prasowy UMCS. W obradach wzięli udział naukowcy, dziennikarze i politycy m.in. z Danii, Litwy, Ukrainy i Polski. Konferencji towarzyszyły warsztaty dla młodych dziennikarzy.

    Aktualności