Sukces studentów WE UMCS w konkursie Banrisk

13 czerwca 2014 r. w Warszawskim Instytucie Bankowości odbyła się sesja finałowa konkursu Banrisk Liga Akademicka Centrum.

W Konkursie w Warszawie wzięło udział osiem zespołów reprezentujących cztery uczelnie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową (SGH) w Warszawie,Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej był reprezentowany przez trzy zespoły utworzone przez studentów Wydziału Ekonomicznego. Zmaganiom studentów przyglądali się wykładowcy oraz zaproszeni goście. Reprezentantów UMCS-u wspierali dr Mariusz Kicia i dr Robert Zajkowski.

Zespoły tworzyły zarządy wirtualnych banków, które pod opieką mentora edycji warszawskiej - Michała Bellwona - działały w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy. Uczestnicy podejmowali osiem strategicznych decyzji dotyczących m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej. Miarą sukcesu w grze był wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie BANRISK.

Studenci Wydziału Ekonomicznego zdobyli drugie (zespół w składzie: Jarosław Mazur (Lider), Rafał Rogoz, Ewelina Berlińska, Łukasz Flak, Łukasz Mleczko) i trzecie miejsce (zespół w składzie: Przemysław Machaj (Lider), Olga Niezgoda, Łukasz Werema, Marlena Joniec, Anna Byra).

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Więcej informacji

Przemysław Machaj
Prezes KNE UMCS

 

    Aktualności

    Data dodania
    10 lipca 2014