Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego dla studentów UMCS

Po raz dziewiętnasty przyznano stypendia dla najwybitniejszych studentów Województwa Lubelskiego. W tym roku w gronie wyróżnionych znalazło się 98 studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

W czwartek w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się uroczysta gala z udziałem Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Bartłomieja Bałabana, podczas której przyznano Studenckie Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego. Ze względu na zmianę kryteriów przyznawania stypendium, o dofinansowanie mogły starać się również osoby studiujące w województwie lubelskim, a nie jak w roku ubiegłym tylko w nim zamieszkałe.

W tegorocznej edycji Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymało 298 osób, w tym aż 98 studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dodatkowo organizatorzy wyróżnili trzech żaków posiadających Kartę Polaka, którzy działali za granicą na rzecz języka polskiego i kultury polskiej. Dwóch z nich to studenci naszej Alma Mater – kierunków: Społeczeństwo Informacyjne i Informatyka.

Studenckie Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego finansowane są w całości z budżetu województwa lubelskiego, łącznie na ich cel przekazano blisko 800 tysięcy złotych. Kwota stypendium to 450 zł brutto miesięcznie. Dofinansowanie przyznawane jest na maksymalnie 6 miesięcy.


Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Fot. Pełnomocnik Rektora UMCS ds. Studenckich UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    27 maja 2022