Studium Folklorystyczne dla Instruktorów Zespołów Polonijnych

8 lipca br. w sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury „Chatki Żaka” miało miejsce uroczyste otwarcie sesji Studium Folklorystycznego dla Instruktorów Zespołów Polonijnych. Podczas uroczystości wręczono indeksy słuchaczom I roku. Zgromadzeni goście mieli również okazję zapoznać się z repertuarem Zespołu Tańca Ludowego UMCS.

Tegoroczna sesja zakończy się 22 lipca koncertem w wykonaniu uczestników Studium.

Współorganizatorami wydarzenia są Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Urząd Miasta Lublin oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

    Aktualności