Studencka Debata „Wielowymiarowość przestrzeni społecznej miasta”

6 marca 2012 roku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyła się kolejna debata studencka z cyklu „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce”, zorganizowana przez dr Dagmarę Kociubę z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania oraz studentów I roku Gospodarki Przestrzennej.

Fot. Kacper Głowacz

Na spotkaniu zatytułowanym „Wielowymiarowość przestrzeni społecznej miasta” mieliśmy przyjemność gościć dr Magdalenę Szmytkowską z Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistkę w dziedzinie geografii społecznej i geografii miast, autorkę monografii „Przestrzeń społeczna miasta w okresie transformacji. Przypadek Gdyni”.

Środowe spotkanie zgromadziło wielu studentów zainteresowanych zdobyciem wiedzy o roli społeczności w kształtowaniu przestrzeni miast. Moderatorem spotkania była Ewelina Habza, członkini Studenckiego Koła Naukowego Planistów.

Odpowiedzi na to pytanie nie brakowało, zdania były jednak podzielone. W dyskusji poruszono temat roli organów samorządu terytorialnego w kształtowaniu przyjaznych przestrzeni w mieście, metod minimalizowania nadmiernej segregacji społecznej i zapobiegania przestrzennym konfliktom społecznym. Omówiono problem partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni miasta, m.in. w kontekście udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych i procedurach planistycznych. Przedyskutowano również zagadnienia przestrzeni publicznych oraz wzmacniania pozytywnych procesów społecznych poprzez kształtowanie właściwych struktur przestrzennych.

Spotkanie z dr Magdaleną Szmytkowską pozwoliło studentom zyskać nową wiedzę na temat złożoności struktur przestrzennych miasta oraz wieloaspektowości prowadzonych analiz, a niezwykle przyjazna atmosfera sprzyjała ożywionej dyskusji.

Debatę swoim patronatem objęli: JM Rektor UMCS dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. oraz Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. nadzw.

Patronem medialnym Debaty Studenckiej jest Akademickie Radio Centrum.

Organizatorzy

 

    Aktualności

    Data dodania
    7 marca 2013