Studencka Debata „Miasta w natarciu”

28 lutego 2013 roku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbyła się kolejna studencka debata z cyklu „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce”, zorganizowana przez dr Dagmarę Kociubę z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania UMCS oraz studentów I roku kierunku Gospodarka Przestrzenna.

Debata została połączone z posiedzeniem Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego, którego przewodniczący dr hab. Andrzej Miszczuk, prof. nadzw. UMCS poprowadził czwartkową dyskusję. W spotkaniu, które odbyło sie pod hasłem „Miasta w natarciu”, wzięło udział liczne grono młodych ludzi, zainteresowanych przyszłością miast w obliczu postępujących procesów urbanizacji. Obecni na spotkaniu byli także Dziekan Wydziału NoZiGP prof. Radosław Dobrowolski, Pani Prodziekan dr Jolanta Rodzoś, Kierownik Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania prof. Marian Harasimiuk oraz pracownicy naukowi Wydziału NoZiGP.

Gościem honorowym spotkania była prof. dr hab. Daniela Szymańska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - specjalistka w dziedzinie geografii osadnictwa oraz autorka wielu ważnych dla rozwoju nauk geograficznych i urbanistyki publikacji.

Prof. Szymańska poprowadziła wykład dotyczący aktualnych przemian zachodzących w obrębie wielkich miast. W prezentacji wyjaśniono pojęcie urbanizacji i jego wieloaspektowość. Prelegentka przytoczyła przykłady zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków urbanizacji oraz przedstawiła współczesne tendencje osadnicze, które prowadzą do powstawania wielkich skupisk miejskich. W trakcie dyskusji poruszono niezwykle ważne i jednocześnie sporne kwestie dotyczące między innymi granic rozwoju wielkich jednostek osadniczych oraz skrajnie różnego standardu życia w aglomeracjach miejskich. Skłaniająca do refleksji debata zrodziła pytania o celowość tak intensywnego procesu urbanizacji oraz biologicznych predyspozycji człowieka do życia w mieście.

Debatę swoim patronatem objęli: JM Rektor UMCS dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. oraz Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS dr hab. Radosław Dobrowolski prof. nadzw.

Patronem medialnym Studenckiej Debaty jest Akademickie Radio Centrum.

Organizatorzy

    Aktualności

    Data dodania
    1 marca 2013