Spotkanie Związku Uczelni Lubelskich

14 kwietnia br. w stołówce akademickiej „Trójka” odbyło się spotkanie kolegiów rektorskich trzech lubelskich uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Lubelskich: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.

Dotyczyło ono strategii funkcjonowania związku oraz współpracy podejmowanej w jego ramach przez uniwersytety. Podczas spotkania poruszono kwestię działań w ramach kilku obszarów: kształcenia i studentów, nauki, finansów, infrastruktury i zarządzania oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Podjęto w związku z tym decyzję o utworzeniu zespołów tematycznych, mających zaproponować inicjatywy, które mogą być realizowane wspólnie przez trzy uczelnie. Kolejne spotkanie członków Związku Uczelni Lubelskich planowane jest na maj br.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Stańczak
    Data dodania
    15 kwietnia 2021