Spotkanie ze stypendystami z Ukrainy

20 kwietnia br. odbyło się spotkanie władz Uczelni ze stypendystami programu stażowego dla naukowców z Ukrainy.

Program stażowy jest wyrazem wsparcia dla naukowców, którzy opuścili swoją ojczyznę w wyniku zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Dotychczas na miesięczny staż zostało przyjętych łącznie dziesięciu naukowców, a jedna osoba została zatrudniona na Wydziale Filologicznym UMCS. Stypendyści będą prowadzili badania naukowe pod opieką pracowników naszego Uniwersytetu: prof. dr hab. Barbary Gawdzik; dr. hab. Konrada Terpiłowskiego, prof. UMCS; dr hab. Anny Krzyżanowskiej, prof. UMCS; dr hab. Renaty Bizek-Tatary, prof. UMCS; dr. hab. Radosława Pastuszki, prof. UMCS; dr. hab. Radosława Mącika, prof. UMCS; prof. dr. hab. Andrzeja Miszczuka; dr. hab. Tomasza Kijka, prof. UMCS oraz dr hab. Agnieszki Karman, prof. UMCS.

W trakcie spotkania rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski oraz prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki zwrócili uwagę m.in. na dotychczasową ścisłą współpracę UMCS z uczelniami na Ukrainie, przejawiającą się w organizacji wymian studenckich, konferencji międzynarodowych, a także zaangażowaniu we wspólne projekty badawcze.

Stypendystom oraz ich opiekunom naukowym życzymy, aby mimo okoliczności wojny czas spędzony na naszej Uczelni obfitował w sukcesy badawcze i przyczynił się do jeszcze większego zacieśnienia współpracy między naszymi uniwersytetami.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    21 kwietnia 2022