Spotkanie z władzami Gminy Miejskiej Włodawa

13 stycznia br. w Urzędzie Miejskim we Włodawie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z rektorem Uczelni prof. dr. hab. Radosławem Dobrowolskim na czele i reprezentanci miasta Włodawa.

Podczas spotkania podjęto rozmowy dot. kooperacji m.in. w zakresie:

  • uruchomienia filii Uniwersytetu Dziecięcego UMCS we Włodawie,
  • działań miasta Włodawa i Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną (centrum naukowo-badawcze funkcjonujące przy UMCS i powołane do życia 5 lipca 2022 r. Miejsce koordynacji i wsparcia przedsięwzięć związanych z lokalną historią, kooperacji pomiędzy UMCS a gminą Lublin oraz województwem lubelskim) w kwestii m.in. tworzenia Wielkiej Encyklopedii Lubelszczyzny,
  • rozszerzenia współpracy w ramach Programu Szkół Partnerskich UMCS o szkoły podstawowe z Włodawy,
  • szeroko rozumianej działalności kulturalnej, m.in. poprzez współpracę UMCS z Włodawskim Domem Kultury podczas festiwalu Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem (który w 2023 r. uświetni występ Zespołu Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego), odbywającego się corocznie we Włodawie.

Styczniowe spotkanie było pokłosiem podpisanego 23 września 2022 r. porozumienia zawartego pomiędzy UMCS a Gminą Miejską Włodawa, którego celem jest prowadzenie szerokiej współpracy realizowanej na zasadach partnerstwa i dialogu w ramach wspólnych projektów edukacyjnych i przedsięwzięć naukowo-badawczych, a także inicjatyw o charakterze kulturalnym i turystycznym.

W spotkaniu z ramienia Uczelni uczestniczyli: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS, dr hab. Dariusz Słapek, prof. Uczelni, dyrektor Instytutu Historii UMCS, prof. dr hab. Grzegorz Jawor, zastępca dyrektora Instytutu Historii, Aneta Adamska, rzecznik prasowy Uczelni, dyrektor Centrum Prasowego UMCS oraz Anna Bukowska, kierownik Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Miasto Włodawa reprezentowali: Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy, Wiesław Holaczuk, zastępca burmistrza, Wiesław Symoniuk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie, Janusz Korneluk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie, Dorota Redde-Sawczuk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, Łucja Pamulska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włodawie, rektor włodawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Łukasz Zdolski – dyrektor Włodawskiego Domu Kultury oraz Marta Kalinowska, pracownik ds. promocji, turystyki i współpracy za granicą Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji w Urzędzie Miejskim we Włodawie.

Obserwując szybką i intensywnie rozwijającą się współpracę Uczelni i miasta jesteśmy przekonani, że w niedalekiej przyszłości poinformujemy o kolejnych wspólnych inicjatywach podjętych przez UMCS i Gminę Miejską Włodawa.

Fot. Urząd Miejski we Włodawie (Krzysztof Popko).

    Aktualności

    Data dodania
    17 stycznia 2023