Spotkanie z pracodawcami Lubelszczyzny

Przedstawienie oferty badawczej wydziałów tzw. „eksperymentalnych” Uniwersytetu (Biologii i Biotechnologii, Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Chemii), a także wybranych laboratoriów było celem spotkania władz Uczelni z pracodawcami Lubelszczyzny, które odbyło się 20 maja 2013 r.

UMCS reprezentowali: Rektor, prof. Stanisław Michałowski oraz Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, prof. Ryszard Dębicki. Obecni byli również Dziekani i Prodziekani Wydziałów. Ze strony pracodawców na spotkaniu pojawili się m.in. przedstawiciele branż: informatycznej, ciepłowniczej, energetycznej, grzewczo-wentylacyjnej, spożywczej, uzdrowiskowej i lotniczej. Reprezentowane były również Urzędy: Miasta oraz Marszałkowski. 

Zapraszając pracodawców do współpracy Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski podkreślił, że potencjał uczelni wzrasta: dotąd Uniwersytet pozyskał łącznie ze środków Unii Europejskiej blisko 500 mln zł na realizację projektów infrastrukturalnych, dydaktycznych oraz informatycznych. JM Rektor wyraził nadzieję, że takie spotkania będą odbywać się również w przyszłości.

Po części oficjalnej przedsiębiorcy mieli możliwość zapoznania się z ofertą naukowo-badawczą poszczególnych wydziałów. Na Wydziale Biologii i Biotechnologii poznali ofertę Laboratorium Zakładu Biochemii, Laboratorium Zakładu Biologii Molekularnej i Laboratorium Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki: Laboratorium Zakładu Fizyki Powierzchni i Nanostruktur oraz Laboratorium Zakładu Biofizyki, a na Wydziale Chemii: Laboratorium Analitycznego, Laboratorium Zakładu Zjawisk Międzyfazowych i Laboratorium Zakładu Chemii Nieorganicznej. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej zaprezentował możliwości wykorzystania skaningu naziemnego (TLS – Terrestrial Laser Scanning).

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS i Dział Organizacyjno-Prawny UMCS.

    Aktualności