Spotkanie z laureatem stypendium Ministra MEiN

7 lipca br. odbyło się spotkanie Rektora UMCS prof. Radosława Dobrowolskiego oraz Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Wiesława Gruszeckiego z dr. Damianem Nieckarzem, który jako jedyny z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

Stypendiami zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. Świadczenie to otrzymują osoby, które posiadają status młodego naukowca, tzn. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Laureat z UMCS-u – dr Damian Nieckarz w 2016 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Badania teoretyczne samoorganizacji cząsteczek w metaloorganicznych warstwach zaadsorbowanych”. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Chemii Teoretycznej na Wydziale Chemii UMCS.

Fot. Magdalena Drwal

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Stańczak
    Data dodania
    7 lipca 2021