Spotkanie z laureatami projektów badawczych, nagrodzonych w tegorocznych konkursach NCN

17 grudnia br. odbyło się spotkanie władz rektorskich UMCS – prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego, rektora UMCS i prof. dra hab. Wiesława Gruszeckiego, prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej – z laureatami projektów grantowych, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

W ramach czerwcowej edycji konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20 – na badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu, organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki, naukowcy naszej uczelni pozyskali prawie 4 000 000 zł na finansowanie projektów badawczych. Wśród laureatów znaleźli się:

– Dr hab. Mariusz Barczak z Instytutu Nauk Chemicznych z projektem pt.: „Hydrożele usieciowane hierarchicznie: projektowanie teoretyczne i doświadczalne dla zastosowań biomedycznych”, który uzyskał finansowanie o wartości 1 522 400 zł,

– Prof. dr hab. Piotr Wlaź z Instytutu Nauk Biologicznych z projektem pt.: „Wpływ SSR 504734, selektywnego inhibitora transportera glicyny typu 1, na aktywność drgawkową i potencjał terapeutyczny wybranych leków przeciwdrgawkowych”, który będzie realizowany wspólnie z Instytutem Farmakologii PAN, w ramach konsorcjum którego liderem jest UMCS. Wartość całego projektu wynosi 1 084 400 zł jest UMCS, a wartość dofinansowania dla UMCS opiewa na kwotę 891 200 zł,

– Dr Marcin Maciejewski z Instytutu Archeologii z projektem pt.: „Biografie skarbów. Wieloaspektowa analiza zespołów przedmiotów metalowych związanych z monumentalnymi konstrukcjami. Studium przypadków z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza” o wartości 670 309 zł,

– Dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji z projektem pt.: „Milczący świadkowie czy aktywni uczestnicy? Wzorce zaangażowania dzieci i młodzieży w lokalne współrządzenie w Polsce i Finlandii”, którego wartość finansowania wyniesie 437 833 zł,

– Dr hab. Dorota Nieoczym z Instytutu Nauk Biologicznych z projektem pt.: „Izolacja związków fenolowych zawartych w wyciągach Zingiber officinale i ocena ich aktywności przeciwdrgawkowej w modelach in vivo”, realizowanym w ramach „konsorcjum”, którego Liderem będzie Uniwersytet Medyczny w Lublinie (wartość przyznanego finansowania dla UMCS wyniosła 383 560 zł),

– Prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska z Instytutu Nauk Biologicznych z projektem pt.: Nowe polikationy o działaniu antymykotycznym – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i spektrum przeciwgrzybicze” realizowanym w ramach „konsorcjum”, którego Liderem będzie Uniwersytet Jagielloński (wartość przyznanego finansowania dla UMCS wyniosła 237 924 zł,

– Lic. Łukasz Baran z Instytutu Nauk Chemicznych z projektem pt.: „Samoorganizacja nanocząstek "łaciatych" w układach o ograniczonej geometrii” (Preludium 20), który uzyskał  finansowanie o wartości 146 400 zł,

– Mgr Magdalena Kunat z Instytutu Nauk Biologicznych z projektem pt.: „Nosemoza - wpływ choroby na parametry układu immunologicznego u robotnic w różnym wieku utrzymywanych w warunkach naturalnych (pasieka) oraz sztucznych (laboratorium)” (Preludium 20), którego wartość finansowania wyniesie 131 454 zł,

– Mgr Agata Waszkiewicz z Instytutu Neofilologii z projektem pt.: „Meta Gry w kontekście relacji pomiędzy graczami a postaciami” (Preludium 20), który uzyskał finansowanie o wartości 106 332 zł,

– Mgr Anna Oleszczuk z Instytutu Neofilologii z projektem pt.: „Transgresywne panele: nieheteronormatywność w internetowych komiksach spekulatywnych” (Preludium 20), którego wartość finansowania wyniesie 96 853 zł.

– W ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł „Uniwersalia 2.1” prof. dr hab. Anna Ziębińska-Witek z Instytutu Historii z projektem „Tłumaczenie na język angielski i edycja monografii pt. „Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej” Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018”, wartość finansowania 68 822 zł.

Fot. Klaudia Olender

    Aktualności

    Autor
    Klaudia Olender
    Data dodania
    17 grudnia 2021