Spotkanie z laureatami III edycji programu Minigranty UMCS

Za nami rozstrzygnięcie III edycji programu Minigranty UMCS. Podobnie jak w roku ubiegłym, panel ekspertów wyróżnił pięcioro pracowników badawczo-dydaktycznych naszej Uczelni.

19 kwietnia br. w Sali Senatu odbyło się uroczyste spotkanie z tegorocznymi laureatami programu Minigraty UMCS. W wydarzeniu oprócz wyróżnionych osób udział wzięli: prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, dyrektor Centrum Badań Naukowych UMCS Elwira Rycaj i Anna Galant z Zespołu ds. środków na badania naukowe UMCS.

Zwycięzcami III edycji programu Minigranty UMCS zostali:

 • dr Anna Budzyńska z Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej w Instytucie Ekonomii i Finansów (na projekt pt. "Wpływ wojny na handel żywnoscią otrzymała dofinansowanie 17 830 zł)
 • dr Tymoteusz Chojecki z Katedry Matematyki Stosowanej w Instytucie Matematyki (na projekt pt. "Algebraic constructions of Extremal Graph Theory as tools of Postquantum Data Protection" otrzymał 20 tys. zł.)
 • dr Andrzej Demczuk z Katedry Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji (na projekt pt. "Could Russia’s Invasion of Ukraine Have Been Prevented? Analysis of the US role in the context of ongoing war in Ukraine" otrzymał 20 tys zł.)
 • dr Agnieszka Gabryś z Katedry Metodologii Nauk Pedagogicznych w Instytucie Pedagogiki (na projekt pt. "Adaptacja narzędzia Pregnancy and Motherhood Evaluation Questionnaire (PMEQ)" otrzymała 1928 zł.)
 • dr Anna Miączewska z Katedry Starożytnej i Średniowiecznej w Instytucie Historii (na projekt pt. "Facades of Ancient Pompeian Buildings as a Medium for mass Communication. Fasady budynków w starożytnych Pompejach, jako przekaźnik komunikacji masowej" otrzymała 13 160 zł.).

Do programu Minigranty UMCS mogą aplikować pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz badawczy zgłoszeni do liczby N w ramach dyscyplin naukowych ewaluowanych w UMCS. Program adresowany jest preferencyjne do młodych naukowców (do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora) oraz pracowników prowadzących badania o charakterze interdyscyplinarnym, którzy nie byli dotychczas laureatami innych naukowych programów grantowych. W ramach programu przyznawane są środki finansowe w wysokości do 20 000 zł na projekty badawcze, których czas realizacji nie przekracza 12 miesięcy. W tym roku do programu wpłynęło 20 wniosków.

Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom i zwycięzcom! Życzymy sukcesu w realizacji przygotowanych pomysłów i projektów przedstawionych w ramach III edycji programu Minigranty UMCS.Fot. Bartosz Proll

  Aktualności

  Data dodania
  20 kwietnia 2023