Spotkanie z ks. dr. hab. Bohdanem Prachem

O sytuacji na Ukrainie oraz możliwych scenariuszach rozwoju wydarzeń w tym kraju mówił podczas spotkania ze studentami i pracownikami UMCS oraz dziennikarzami ks. dr hab. Bohdan Prach, Rektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie. Władzom Uczelni podziękował za wsparcie okazywane w ostatnim czasie. Dziękował też wszystkim Polakom za gesty solidarności wobec Ukrainy.

Spotkanie odbyło się 11 marca 2014 r. na Wydziale Politologii UMCS. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej studiuje obecnie ok. 500 Ukraińców, najwięcej na kierunku Stosunki międzynarodowe.

Z Ukraińskim Katolickim Uniwersytetem we Lwowie UMCS współpracuje od ubiegłego roku. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 22 listopada 2013 r. W dalszej perspektywie współpraca ma polegać m.in. na prowadzeniu wspólnych projektów badawczych, naukowych oraz dydaktycznych, wymianie pracowników, realizacji wspólnych programów wymian międzynarodowych oraz projektów na rzecz doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego.

Po tragicznych wydarzeniach na kijowskim Majdanie (podczas których zginął m.in. wykładowca UKU - Bohdan Solchanyk) Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski przekazał Rektorowi UKU wyrazy najgłębszego współczucia oraz solidarności z Narodem Ukraińskim, walczącym w obronie demokracji i swojej przyszłości w Europie.

Fot. Sylwia Skotnicka

    Aktualności